Tag: Sony Nex

ปลดล็อคกล้อง Sony Nex เพื่อใช้ MF และใช้งานเลนส์มือหมุน

สำหรับบล็อคนี้จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าเพื่อให้ใช้เลนส์มือหมุนได้ และเปิดใช้งานตัวช่วยสำหรับการใช้เลนส์มือหมุน(รวมถึงเลนส์ออโต้ที่ใช้ MF ด้วย)

และด้วยความที่กล้อง Mirrorless ของ Sony E-mount นั้นมีสองยุค คือยุคของ Sony Nex และยุคของ a5000 a6000 a5100 A7 ซึ่งเมนูการตั้งค่านั้นไม่เหมือนกัน

สำหรับใครที่ใช้ Sony alpha รุ่นที่ไม่ใช่ Sony Nex เชิญบล็อคนี้ครับ  วิธีตั้งค่ากล้องสำหรับใช้เลนส์มือหมุน และตัวช่วยโฟกัสมือ(MF) สำหรับกล้อง Mirrorless Sony alpha

นี่เป็นเมนูของกล้อง Sony Nex นับตั้งแต่รุ่นแรกอย่าง Nex-3 Nex-5 ยันรุ่น Nex-5T และ Nex-6 รุ่นสุดท้าย เรียกง่ายๆ คือรุ่นไหนชื่อ Nex ก็ใช้เมนูแบบนี้ ตั้งค่าตามนี้ได้ทั้งหมด

โดยการตั้งค่าในบล็อคนี้จะมีด้วยกัน 4 อย่างด้วยกัน ดังนี้

  1. ตั้งค่ากล้องให้ถ่ายรูปด้วยเลนส์มือหมุนได้
  2. เปิดตัวช่วยโฟกัส : ระดับจุดสูงสุด(Peaking level)
  3. เปิดใช้งาน MF assist
  4. ตั้งปุ่มสำหรับใช้งาน MF assist

โดยข้อ 2-4 นั้นจำเป็นสำหรับการใช้ระบบโฟกัสด้วยมือ(Manual Focus : MF) ไม่ว่าจะใช้เลนส์ออโต้หรือมือหมุนก็ควรลองใช้ดู แล้วจะรู้ว่าง่ายขึ้นเยอะ

Continue reading “ปลดล็อคกล้อง Sony Nex เพื่อใช้ MF และใช้งานเลนส์มือหมุน”